درباره بازاریابی محتوا

همینطوری‌ نوشته‌های من

تغییر سیستم پاداش مغز

به تازگی متوجه شدم مشکل جدی در زندگی دارم: سیستم پاداش مغز من آنطور که من دوست دارم کار نمی‌کند. یعنی مغز من با چیزهایی که از نظر من مورد تایید نیست، خوشحال می‌شود. به عنوان مثال چرا باید مغز من با خوردن نوشابه خوشحال شود؟‌ موارد پاداش دهنده نادرستی در اطراف ما وجود دارد که باعث بهم ریختن عملکرد مغز می‌شود: ول چرخیدن در شبکه‌های اجتماعی سیگار...

پول در آوردن مثل کاشتن درخت است

راست می‌گوید، نگران بودن درباره اینکه آخر سر چه می‌شود به چه دردی می‌خورد؟ تنها کاری که از دست ما بر می‌آید این است که درختی که می‌خواهیم را بکاریم، به آن رسیدگی کنیم

استفاده اشتباه از انسان خردمند

نوشتم که فقط نوشته باشم، بخوان اگر فقط می‌خواهی بخوانی. احتمالا نزدیک صبح است. در حالی که Mouse روی کتاب «انسان خردمند» است دنبال کار می‌گردم. در کتاب گفته شده انسان خردمند نام علمی موجودی است که ما این روزها آن را به اسم انسان امروزی می‌شناسیم. نام این کتاب همیشه مرا یاد طعنه نویسنده‌اش میاندازد: چه اسم خودخواهانه‌ای برای خودمان انتخاب کردیم،...

اگه توی بازاریابی محتوا کمک می‌خوای به من بگو چی نیاز داری تا بهترین راه حلو پیشنهاد بدم.

درباره توسعه کسب و کارها