پیوستِ “درمانی برای کمال گرایی: داوطلبانه گند بزن!”

در ادامه درمانی برای کمال گرایی باید عرض کنم که این دیگه حرف من نیست! حرف حرفِ ست گادینه.

درمانی برای کمال گرایی: داوطلبانه گند بزن!

در ادامه:

برای مرگ بهرنگ

متاسفم که نمی‌توانم زمان را همچون یک دره پایین بروم یا مثل یک کوه بالا برومتا تو را آنجا ببینمکه خوشحال هستی و شاید ناراحت یا بی‌حوصله،با تمام صفت‌های یک...

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *