تبدیل کردن مشتری به طرفدار با استفاده از بازاریابی محتوا

چی کار کنید که مشتری دوباره ازتون خرید کنه؟ چیکار کنید که مشتری به طرفدارتون تبدیلشه و محصولتونو به بقیه توصیه کنه؟ تبدیل کردن مشتری به طرفدار با استفاده از بازاریابی محتوا چطوریه؟

کسب و کار

تفاوت بازاریابی و فروش چیست؟

تفاوت بازاریابی و فروش چیست؟

همانطور که در فوتبال دروازبان و مربی دو مفهوم جدا از هم ولی مربوط به هم هستند، تفاوت بازاریابی و فروش هم چیزی شبیه به آن است. اینکه بعد از چند دقیقه صحبت...