تبدیل کردن مشتری به طرفدار با استفاده از بازاریابی محتوا

چی کار کنید که مشتری دوباره ازتون خرید کنه؟ چیکار کنید که مشتری به طرفدارتون تبدیلشه و محصولتونو به بقیه توصیه کنه؟ تبدیل کردن مشتری به طرفدار با استفاده از بازاریابی محتوا چطوریه؟

کسب و کار

کارآفرین نشو

کارآفرین نشو

کارآفرین نشو چون فیلیپ نایت، بنیانگذار نایکی، بعد از شروع کار سخت و هر روزه در نهایت در پایان سال دهم تازه مشکل مالی در زندگی شخصی نداشت. نه اینکه پولدار...