TechVoice-قسمت ۱۰

قسمت 10 پادکست TechVoice هم رسید. توی این قسمت می‌شنوید چطوری شنونده‌ی بهتری باشید، چطوری با دروغ مقابله کنید، چطوری سوالات چرت و پرت توی مصاحبه شغلی ...

پادکست

من نبودم اخبار بود!

قبل از اصل: چند ماه پیش که اینجا شروع شد قول انتشار هفتگی دادم، اما نشد. اما خود اصل: اخبار همیشه مرا یاد منِ خواب آلود در ظهر هنگام بعد از مدرسه می...