من نبودم اخبار بود!

فکر میکنم بیشتر اوقات اخبار فقط شنیده میشوند و بنطرم این کافی نیست. خبر خوب باید شنیده شود، به تفکر وا دارد و شاید منجر به عمل شود.

قبل از اصل: چند ماه پیش که اینجا شروع شد قول انتشار هفتگی دادم، اما نشد.

اما خود اصل: اخبار همیشه مرا یاد منِ خواب آلود در ظهر هنگام بعد از مدرسه می اندازد که صدای محمدرضا حیاتی در گوشش میپیچد و زشت ترین چیزهای ممکن را با صدایی زیبا میشنود، و شاید برای همین است که خبر مرا کسل میکند و دوستش ندارم.

عذاب ندانستن از آن حس هایی  است که در من خاموش نمیشود، تنها گاهی زبانه هایش سر به فلک میکشند و گاهی آرام میگیرند.

مدتی بود که این عذاب بشدت آزارم میداد، بعد از کنکاش کاشف به عمل آمد که مشکل از اخبار آب میخورد. مشکل منِ کبکی بود سر در برف که اهمیتی نداشت آنچه اتفاق می افتد، اینکه نشنود و نبیند کافی بود. ولی کبک بودن حس خوبی ندارد. پس باید کاری میکردم و اینگونه بود که شروع کردم به جست و جوی اخبار و دنبال کردنشان، این کار به هیچ وجه ساده نبود. از کجا بخوانم؟! کدام اخبار را دنبال کنم؟! چه اخباری مهم اند؟! چه اخباری فرصتها را نشان میدهند؟! و… همگی سوال هایی بودند مرا گیج میکردند و شاید کسانی بودند همان من. بنابراین با تیممان تصمیم گرفتیم کاری انجام دهیم تا مهمترین اخبار هفته را از دست ندهیم و بدین سان پادکست TechVoice متولد شد.  این برنامه ی رادیویی هر هفته جمعه ها رأس ساعت ۱۰ منتشر میشود و داغترین ها را از طریق امواج وایرلس به گوش عاشقان کسب و کار میرساند.

فکر میکنم بیشتر اوقات اخبار فقط شنیده میشوند و بنطرم این کافی نیست. خبر خوب باید شنیده شود، به تفکر وا دارد و شاید منجر به عمل شود. بنابراین آنچه در این پادکست گفته میشود چنین فلسفه ای را دنبال میکند و برای همین است تلاش میکنیم در TechVoice داغترین ها را بگوییم نه داغترین اخبار را!

در نهایت اینکه آنچه در این هفت قسمت TechVoice فهمیدم این بود که خبر خوب  هم سبب باسوادی میشود.

(میتوانید این پادکست را از این لینک گوش دهید)

 بعد از اصل: این بد قولی من در انتشار را بر من ببخشید، امیدوارم عهد اول را به جای آورم.

در ادامه:

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *