پیش‌نوشت 1: این مقاله رو قبلا برای نوآوردگاه نوشته بودم. حیفم اومد اینجا نذارم. پیش نوشت 2: گیمیفیکیشن در زبان فارسی معادل‌هایی مثل بازی انگاری،...