نمایش برچسب ها

پیروزی

پیروزی نه در زمان کم بدست می‌آید، نه تر و تمیز!

پیروزی نه در زمان کم بدست می‌آید، نه تر و تمیز!

یکی از سوء برداشت‌هایی که گاهی اوقات دچارش  میشوم این است که تصور  می‌کنم اگر در کاری که انجام می‌دهم، رشد کنم، می‌توانم در مدت زمان کوتاه  پیروزی‌های زیاد بدست بیاورم. شاید این تصور...