نمایش برچسب ها

سم زدایی

یک هفته سم زدایی دیجیتال اجباری و آنچه یاد گرفتم

یک هفته سم زدایی دیجیتال اجباری و آنچه یاد گرفتم

اگر بخواهم روی تمام خوشبین‌های عالم از ازل تا ابد را کم کنم، خواهم گفت که قطع اینترنت مملکت در هفته گذشته یک سم زدایی دیجیتال اجباری بود و من در این مدت چیزهای...