چطور با برنامه ریزی روز خوبی بسازم؟
چطور با برنامه ریزی روز خوبی بسازم؟

اول امسال که در حال خواندن و بررسی گزارش‌های سال قبل بودم، دیدم ده‌ها بار در گزارش‌ها آمده است که “تا جایی که در یک روز قابل انجام است کارها را برنامه ریزی کن.” نوشته بودم که چه از لحاظ کمی و چه از

بیشتر بخوانید
آیا زندگی یعنی پیدا کردن حال خوب و ماندن در حال خوب است؟ یا نه زندگی در جستوجو برای حال خوب معنی می‌شود. قبل از جواب چند ماجرا تعریف میکنم.
ماندن در حال خوب یا جستوجو برای حال خوب ؟

گاها آدم بعضی چیزها را در زندگی می‌فهمد که همان چیزها نهایتا باعث ساده شدن تعدادی از تصمیم‌گیری‌ها را در ادامه‌ء مسیر زندگی می‌شوند. می‌خواهم در مورد یکی از این چیزها بنویسم.
چند وقت است که درگیر اتفاقی هستم. آن اتفاق این است که با

بیشتر بخوانید
خاطرات سربازی: دلم برای ایران می‌سوزد
خاطرات سربازی: دلم برای ایران می‌سوزد

انگار که بیش از یک دهه راه رفتن در مسیر اشتباه سیستم آموزشی کافی نیست و برای زدن آن مشت آخر و بقول معروف تیر خلاص، یک بار هم باید سربازی رفت. حداقل اینطوری اگر هم احتمال شکست آدم‌های مملکت به صد در صد نرسد

بیشتر بخوانید
پیروزی نه در زمان کم بدست می‌آید، نه تر و تمیز!
پیروزی نه در زمان کم بدست می‌آید، نه تر و تمیز!

یکی از سوء برداشت‌هایی که گاهی اوقات دچارش  میشوم این است که تصور  می‌کنم اگر در کاری که انجام می‌دهم، رشد کنم، می‌توانم در مدت زمان کوتاه  پیروزی‌های زیاد بدست بیاورم.
شاید این تصور در ظاهر غیر از واقعیت نباشد ولی من دوست دارم طور

بیشتر بخوانید
مثال نارنجک: آیا باید نگران تمام شدن خلاقیتمان باشیم؟
مثال نارنجک: آیا باید نگران تمام شدن خلاقیتمان باشیم؟

همیشه وقتی Call of Duty بازی می‌کنم نگران تعداد نارجک‌های باقی مانده هستم. نارنجک سلاحی قوی است و وقتی اوضاع بر وفق مراد نیست، می‌تواند نجات دهنده باشد. پس نباید الکی از آن‌ها استفاده کرد. سال‌ها پیش، از همان نخسه‌ی اول این بازی، برای رفع

بیشتر بخوانید