چطور با برنامه ریزی روز خوبی بسازم؟
چطور با برنامه ریزی روز خوبی بسازم؟

اول امسال که در حال خواندن و بررسی گزارش‌های سال قبل بودم، دیدم ده‌ها بار در گزارش‌ها آمده است که “تا جایی که در یک روز قابل انجام است کارها را برنامه ریزی کن.” نوشته بودم که چه از لحاظ کمی و چه از

بیشتر بخوانید