نمایش برچسب ها

اقتصاد

ولاگ: پیشنهادهای بازاریابی برای شرایط سخت اقتصادی

ولاگ: پیشنهادهای بازاریابی برای شرایط سخت اقتصادی

همه در حال تجربه شرایط سخت اقتصادی هستیم. این ولاگ مربوط به هشت پیشنهاد بازاریابی در شرایط سخت اقتصادیه و می‌تونید توی هر کسب و کاری که فعالید از اون‌ها استفاده کنید. برای  تماشای...