یک تجربه چند میلیون تومانی: لایق باش!
یک تجربه چند میلیون تومانی: لایق باش!

حدود دوسال قبل یکی از فروشگاه‌های معروف اینترنتی از من برای بهبود فرایند بازاریابی‌شان کمک خواستند. حدود یک ماه برای مورد بازاریابی آن‌ها وقت گذاشتم و در نهایت یک گزارش آماده کردم.

طبیعتا چون قبلا کار کم پیشنهاد میشد مجبور بودم معمولا پول را به صورت کامل بعد از تحویل همه چیز بگیرم. اتفاقا روزی که میخواستم فاکتور  آن فروشگاه را بنویسم در خانه یکی از فامیل‌هایمان مهمان بودم. از آن حاجی بازاری‌هایی که به فامیل بودن با آن‌ها می‌بالی، زرنگ و کار بلد. وقتی قیمتی که نوشته بودم را دید گفت به هیچ وجه نباید با این قیمت معامله کنی. و شروع کرد به گفتن اینکه در این دور و زمانه این پول‌ها چیزی نیستتند و باید چند برابر قیمتی که نوشتی را بنویسی. خلاصه وسوسه شدم. برای رعایت جانب احتیاط، نصف قیمتی که او گفته بود را در فاکتور نوشتم که تقریبا 5 برابر چیزی بود که قبلا می‌خواستم طلب کنم.

فردای آن روز برای ارائه گزارش به محل استقرار آن فروشگاه رفتم. جای بزرگی بود با کلی وسایل و تجهیزات. آنجا را که دیدم مطمئن شدم پول را خواهم گرفت. جلسه برگزار شد و من گزارش را ارائه دادم. بنظر همه راضی بودند. وقت پرداخت که رسید نگاهی به قیمت کردند و گفتند چون جمعه است فردا پرداخت می‌کنیم.

آن پول شنبه پرداخت نشد، یعنی هیچوقت پرداخت نشد. اما هیچوقت هم حسرت پرداخت نشدنش را نکشیدم. می‌دانم، زحمت کشیده بودم. حقم بود که پول می‌گرفتم، و اگر آن‌ها فکر می‌کردند مقداری که درخواست کرده‌ام زیاد است می‌توانستند بگویند تا در مورد قیمت تجدید نظر کنم ولی با این حال حسرت پرداخت نشدن را نکشیدم.

یکبار در یکی از نوآوردگاه‌ها کارفرینی محلی در مورد کسب و کاری که راه انداخته بود حرف می‌زد. آن روز حرفی زد که تا آخر عمر در گوشم می‌ماند. به قول ابولفضل گوش آویز است. گفت:

تنها وقتی می‌توانید درآمد کسب کنید که بدانید آنقدر کار کرده‌اید که لایق داشتن و دریافت پول هستید.

شاید گفته‌ی او بدیهی باشد ولی به سادگی یادمان می‌رود. وقتی با این منطق نگاه می‌کنیم می‌فهمیم اکثر افرادی که کار می‌کنند ولی در نهایت غر می‌زنند چون پول در نمی‌آوردند بخاطر این است که لایق دریافت پول نیستند. آن روز من لایق چیزی که درخواست کرده بودم نبودم. برای همین از آن روز به بعد وقتی کاری می‌کنم تا جایی ادامه می‌دهم که مطمئن بشوم آن ارزشی که می‌خواستم بوجود بیاید، حتما بوجود آمده است. در غیر این صورت لایق هیچ چیز نخواهم بود. این تجربه ای است که با از دست دادن چند میلیون تومان یاد گرفتم، ولی آنقدر با اهمیت است که هیچگاه حسرت از دست دادن آن پول را نخوردم.

بیشتر بخوانید
سوال هایی که دارم و جواب‌هایی که پیدا نکرده‌ام
سوال هایی که دارم و جواب‌هایی که پیدا نمی‌کنم

این روزها، نه چند سال است که بدجور دلم گرفته است. چند سال است که سوال هایی دارم.

در همه‌ی این سال‌ها هنوز نفهمیده‌ام آدم‌ها چطور می‌توانند از همدیگر بگذرند؟چطور می‌توانند همدیگر را تنها بگذارند و به زندگیشان ادامه دهند؟ چطور می‌توانند وارد زندگی یکدیگر بشوند و ورق به ورق زندگی را بنویسند و بعد یک جای کار بلند بشوند و بگویند تو را دوست دارم ولی دیگر خسته‌ام و بگذارند و برای همیشه بروند؟ مگر ممکن است؟ مگر از قبل این قضیه به ذهنشان خطور نکرده بود که شاید خسته بشوند؟ چرا از همان اول تصمیم نمی‌گیرند که نیایند؟ چرا وقتی نقششان را روی زندگی دیگری انداختند می‌روند؟ چطور می‌توانند برای ساختن زندگیشان، زندگی دیگری را خراب بکنند؟ چه توجیهی دارند؟ هیچوقت عذاب وجدان نمی‌گیرند؟ چرا اینکار گناه نیست؟ گناه که هیچ، چرا اینکار ضد اخلاق نیست و برای همه عادی شده است؟ مگر آدم‌ها با بقیه چیزها فرق ندارند؟ مگر قرار نیست با آن‌ها مثل وسیله برخورد کرد؟

هیچوقت نخواسته‌ام و نمی‌خواهم دیگران را مقصر اتفاق‌هایی بدانم که در زندگی‌ام می‌افتد. همه‌ی سعی‌ام را کرده‌ام و می‌کنم که تقصیرها را گردن بگیرم، حتی اگر سهم من از اشتباه ناچیز باشد. ولی سال‌هاست که نمی‌توانم رفتن‌ها را تحلیل کنم و گردن بگیرم. صدها بار خواسته‌ام بگویم که اگر کسی می‌رود تقصیر من است ولی نتوانسته‌ام. در رابطه‌ها آنقدر محتاطانه و حساب شده عمل کرده‌ام که نتوانسته‌ام ایرادی پیدا کنم. نگویید آهان، نباید محتاط بود، چون به وقت دیوانه هم بودم.

چطور ممکن است آدم‌ها از همدیگر بگذرند؟ وقتی به اینجا می‌رسم شک می‌برم به تقدیر. این قسمت از زندگی تنها جایی است که می‌خواهم تقدیر را قبول کنم. همان چیزی که از قبل نوشته شده است و شاید حساب و کتابی داشته باشد ولی چون باید اتفاق بیفتد، حتی اگر دلیلی نداشته باشد، اتفاق می افتد. نمیدانم این اعتقاد درست است یا غلط ولی نمی‌خواهم این مقصر را آدمهایی بدانم که می‌روند. عجیب است که برای مقصر کردن خود هم دلیلی نمی‌توانم بیابم. بگویم اشتباه انتخاب کرده‌ام؟ ولی اشتباه وقتی معنا پیدا می‌کند که راه درستی باشد. اگر اشتباه انتخاب کرده‌ام آنگاه انتخاب درست برای پیدا کردن آدمهایی که می‌مانند چیست؟

همه‌ی این سوال ها متعلق به گوشه‌ای از مه آلودترین قسمت مغزم است، همان گوشه‌ای از نمیدانم‌هایی که امیدی به یافتن جوابشان ندارم.

این روزها، نه، همه‌ی این سالها، نه، تا وقتی این سوال ها بی جواب‌اند حال من بد است.

بیشتر بخوانید
گودال تاریخ سوزی و نباید های دوست داشتنی
گودال تاریخ سوزی و نباید های دوست داشتنی

گاهی خواب می‌بینم که در هوایی گرگ و میش، عده‌ای در جاده‌یِ خاکیِ یک روستا، تابوتی را روی قاطری گذاشته‌اند و می‌روند.  هر بار که این خواب را می‌بینم، من در کناری ایستاده‌ام و نگاه می‌کنم. وقتی جمعیت از کنار خانه‌ی آجریِ کوچک که در و پنجره‌ای ندارد، عبور می‌کنند به ناگاه به جای دیگری می‌روم. جایی که انگار یک معدن قدیمی است. کارگرهایی با اندام‌های ورزیده تابوت‌ها را به قعر گودال می‌برند. کارگرهایی که ماسک‌های عجیبی به صورت دارند. ماسک‌ها، عینک‌ها و لوله‌هایی که به آن‌ها وصل شد‌ه‌اند طوری است که انگار بدون آن‌ها خواهند مرد. هیچگاه نفهمیدم در داخل آن گودال چه خبر است چون همیشه در حال فرار از آنجا بودم. فقط می‌دیدم که در همان هوای گرگ و میش، تنها جایی که روشن است قعر آن معدن است ولی بنظر می‌رسید نه چیزی از جنس زندگی که تلالوی نوری از جنس نفرین است.

هیچگاه ربط این دو خواب را نمی‌فهمیدم. چرا بلافاصله بعد آن، دیگری را می‌دیدم؟ ولی اینبار قضیه فرق کرد. دوباره همان خواب را دیدم. نه اینکه همان صحنه‌ها باشند، نه، ولی می‌دانستم در همان جاده‌ی روستایی هستم. فقط می‌دیدم که هوا تاریک است. اینبار من داخل تابوت بودم. از خواب پریدم. می‌دانستم ادامه خواب به کجا خواهد رسید؛ به دست کارگرها.

همه‌ی آن خواب‌ها معنی پیدا کرد. در آن تابوت زنده بودم ولی عده‌ای در تابوتم گذاشته بودند. چرا باید زنده‌ای را در تابوتی که بسته نشده بگذارند؟ فهمیده بودم در قعر گودال چیست، حس می‌کردم. در قعر آنجا تاریخ می‌سوخت. آنجا چیزهایی می‌سوخت که باید فراموش می‌شد. زنده بودن وقتی که می‌دانی فراموش خواهی شد یعنی مرگ.

من می‌خواستم از آن معدن فرار کنم ولی هیچگاه معلوم نبود که خواهم توانست یا نه. روزها به این قضیه فکر کردم. چطور می‌توانم از آنجا فرار کنم؟ چطور به کوره‌ی تاریخسوزی نروم؟ چطور فراموش نشوم؟ من در زندگی برنامه ریزی دارم و تقریبا همه چیز را درست انجام می‌دهم ولی چرا هنوز گمان می‌برم باید در آنجا بسوزم؟

احتمالا فیلم Matrix را دیده‌اید. وقتی این فیلم آمد من هنوز بچه بودم. آن موقع‌ها وقتی می‌دیدم که Neo گلوگه‌ها را جا خالی می‌دهد حالی به حالی می‌شدم ولی انگار جا خالی دادن برایم کافی نبود. خواسته‌هایم وقتی برطرف می‌شد که Neo دستش را جلوی گلوله‌های شلیک شده می‌آورد و می‌گفت نه. گلوله‌ها در فضا می‌ایستادند. از همان موقع دوست داشتم به جایی برسم که بتوانم مثل او فقط با گفتن نه، جلوی گلوله ها را بگیرم ولی می‌دانستم که هیچگاه این فرصت را نخواهم داشت.

چند روز قبل فهمیدم که ظاهرا فقط انجام کارهای درست و حتی انجام دادن درست کارها، نمی‌تواند باعث شود تا از گودالی که در خواب دیده بودم فرار کنم.
به همان اندازه که انجام دادن بعضی چیزها اهمیت دارد، انجام ندادن بعضی چیزهای دیگر هم اهمیت دارد. باید بفهمم چه کارهایی را نباید انجام دهم تا منابع کافی برای انجام دادن کارهای دیگر داشته باشم. باید آن کارها را پیدا کنم و در جایی بنویسم. آنوقت که فهمیدم آن‌ کارها کدام‌ هستند، مثل آقای اندرسون با یک نه جلو آن‌ها را بگیرم.
می‌دانم که باید مبارزه کرد ولی قبل از آن باید جلوی گلوله هایی که شلیک شده‌اند را بگیرم تا زنده بمانم. می‌دانم جا خالی دادن فایده ای ندارد، بالاخره تیر خواهم خورد و خواهم افتاد ولی نگه داشتن گلوله‌ها با گفتن یک نه فرق می‌کند. اینکار جادوییترین چیزی است که می‌توان در زندگی انجام داد.

من بخاطر کارهایی که انجام ندادم در تابوت نبودم. من بخاطر نباید هایی در آنجا بودم که دوست دارم انجام دهم. وقتی لیست کارهایی که نباید انجام دهم، ولی انجام می‌دهم را بوجود بیاورم فرصت خواهم داشت تا Neo شوم.

بنظرم معادله‌ی ساده‌ای است! اگر بتوانم نباید های دوست داشتنی را انجام ندهم، فرار خواهم کرد ولی اگر نتوانم، در دورترین نقطه‌ی تاریخ، جایی که هیچکس نیست گم خواهم شد.

بیشتر بخوانید
مثال خرس و تور: فرق یادگیری از کتاب با یادگیری از محتوای بند انگشتی
مثال خرس و تور: فرق یادگیری از کتاب با یادگیری از محتوای بند انگشتی

مسلماً تفاوت‌هایی بین یادگیری از کتاب با یادگیری از محتوای بند انگشتی وجود دارد. منظور از محتوای بند انگشتی محتوای کوتاه و خلاصه‌ای است که در شبکه‌های پیام‌رسان و شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنیم. اما فرق آن‌ها در چیست؟

اگر ساعت‌ها بحث کنیم کتاب خوب است ولی بند انگشتی نه، کار بی‌فایده‌ای کرده‌ایم. مثال‌ها برای درک مطلب خوبند چون من ملموس‌اند. مدت‌ها بود که می‌خواستم مثال و تشبیهی مناسب برای این موضوع پیدا کنم. چیزی به ذهنم رسید، شاید بتوان درباره آن فکر کرد.

اگر مسائل را خرس‌های قهوه‌ای گرسنه‌ای فرض کنیم که در صورت نبودن غذا و گرسنه ماندن به ما که لب رودخانه ایستاده‌ایم آسیب خواهند زد، آنگاه راه‌حل‌ها مثل ماهی‌هایی‌اند که در رودخانه شنا می‌کنند. با این حساب وقتی جان سالم به در خواهیم برد که بتوانیم ماهی صید کنیم.
نقش یادگیری در این قضیه چیست؟ یادگیری مثل نخ است. می‌دانیم که با نخ‌ها می‌توان به طرق مختلف ماهی صید کرد.
مثلا محتوای بند انگشتی نخی به طول یک بند انگشت است، آیا با آن می‌توان ماهی گیر انداخت؟ اگر بلی، آیا به موقع و به مقدار نیاز خواهد بود؟ بعید می‌دانم.
اما کتاب مثل نخ بلند است. با نخ بلند می‌تواند تور دوخت. آیا با تور ماهیگیری می‌توان به موقع و به مقدار نیاز برای دور کردن خرس‌های گرسنه ماهی گرفت؟ احتمالاً! چرا احتمالاً؟ چون در مورد یک کتاب حرف می‌زنیم.
کتاب زیاد یعنی نخ بلند یعنی تور بزرگ یعنی ماهی‌ها، یعنی دور کردن خرس‌ها.

البته این حرف به معنای کاملا بی‌فایده بودن محتوای بند انگشتی نیست. اتفاقا بند انگشتی‌ها مثل تابلوهای راهنما هستند و کمک می‌کنند بفهمیم آیا فلان چیز برای یادگیری مناسب است یا خیر. آن‌ها فقط برای یادگیری مناسب نیستند. اگر این قضیه جدی گرفته نشود، دچار توهم خواهید شد. فکر خواهید کرد که می‌توان با نخ‌های کوچک ماهی صید کرد ولی وقتی خرس‌ها سراغ برسند به خوبی خواهید فهمید که اصلا آنطور نیست.

بیشتر بخوانید
ولاگ #4: آیا ایده ی کسب و کار من رو میدزدن؟

آیا ایده ی کسب و کار من رو میدزدن؟ اگه آره، چیکار باید بکنم؟

این سوال اغلب اوناییه که ایده دارن. شاید این ولاگ بتونه به سوالتون پاسخ بده.

#ولاگ

بیشتر بخوانید