اولین تجربه‌ جدی من در درک مفهوم New Game
اولین تجربه‌ جدی من در درک مفهوم New Game

اولین بار که کامپیوتر خریدیم، فکر می‌کنم حدود سال 80 بود. قبلا کامپیوترهای فامیل را دیده بودم. هر از گاهی هم اجازه می‌گرفتم و بازی‌هایشان را اجرا می‌کردم و انجام می‌دادم. آن زمان حتی مدرسه هم نمی‌رفتم بنابراین می‌توانید تصور کنید این تکنولوژی چقدر برای

بیشتر بخوانید
انسان فروخته شده بر نخواهد گشت

به نظر من همه‌ی انسان‌ها برای داشته‌هایشان قیمتی دارند. استثنا هم ندارد. هر آدمی برای هر چیزی.
اگر واقع بین باشیم، فروختن اشکالی ندارد. گاهی وقت‌ها پیش می‌آید که مجبوری چیزی را با چیز دیگری تاخت بزنی. آنگاه باید تصمیم بگیری و انتخاب کنی. ولی

بیشتر بخوانید
پیروزی نه در زمان کم بدست می‌آید، نه تر و تمیز!
پیروزی نه در زمان کم بدست می‌آید، نه تر و تمیز!

یکی از سوء برداشت‌هایی که گاهی اوقات دچارش  میشوم این است که تصور  می‌کنم اگر در کاری که انجام می‌دهم، رشد کنم، می‌توانم در مدت زمان کوتاه  پیروزی‌های زیاد بدست بیاورم.
شاید این تصور در ظاهر غیر از واقعیت نباشد ولی من دوست دارم طور

بیشتر بخوانید
ویکلی #3: محتواهای کسب و کار هفتگی!
ویکلی #3: محتواهای کسب و کار هفتگی!

از چند وقت پیش قرار شده است تا برای رویداد نوآوردگاه محتواهای کسب و کار هفتگی تولید کنم.
در حال حاضر این محتواها شامل یک مقاله‌ی ترجمه شده در حوزه‌ی کسب و کار است که در مجله‌های معبتر منتشر شده و در آن هفته بیش

بیشتر بخوانید
او را ناامید نکن
او را ناامید نکن!

یک بار که با یکی از دوستان در مورد از کجا آمده‌ایم و آمدنمان بهر چه بود حرف می‌زدیم، چیزی گفت که گاهی اوقات در گوش من زنگ می‌زند.
او گفت: من احتمال می‌دهم این دنیا تنها یک نسخه‌ی آزماشی از چیزی باشد که بعدها

بیشتر بخوانید